PRESSUPOST PARTICIPATIU 2020

Procés participatiu obert a la ciutadania emapadronada a Balaguer, major de 16 anys a data de 20 de novembre de 2020.


VOTACIÓ: del 20 al 30 de novembre de 2020


ReglamentacióPRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Enllumenat i arranjament de les escales de Santa Maria

45.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Somenergia Balaguer

45.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Adequació del Skatepark

140.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Arranjament de la baixada al parc de la Transsegre i reparacions puntuals de l’asfalt de Balaguer

25.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Pumptrack
57.000 €


MÉS INFORMACIÓ  

Instal·lació de pantalles informatives exterior tipus LED

60.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Adequació i millora del Parc infantil del Col·legi Mont-roig

75.742'34 €

MÉS INFORMACIÓ  

Dignificació de l’accés a Balaguer mitjançant lletres reto il·luminades

24.500 €

MÉS INFORMACIÓ  

Adequació i millora del Parc del Reial
25.000 €


MÉS INFORMACIÓ  

Instal·lació de pista multi esport i reparació de les cistelles trencades de les actuals pistes de la ciutat

73.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Substitució de l’enllumenat de la plaça del Morter ubicada a l’avinguda dels països catalans

18.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Senyalització i marca comercial pel mercat setmanal de Balaguer

10.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Arranjament de la plaça Sant Jordi
98.000 €


MÉS INFORMACIÓ  

Instal·lació de taules de pícnic de formigó en diferents punts de Balaguer

11.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Compra d’un equip de so de petit format per cedir a les associacions

6.500 €

MÉS INFORMACIÓ  

Adquisició de material sobre teatre i disseny per la Biblioteca

3.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Millora de la mobilitat del barri del Secà mitjançant miralls i reductors de velocitat

3.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Substitució de semàfors

10.000 €

MÉS INFORMACIÓ  

Subministrament i col·locació de papereres, tipus convencionals i d’animals, repartides pel municipi

1.200 €

MÉS INFORMACIÓ  

Retirada de la pantalla visual i instal·lació de zones d'ombra a les piscines del Secà

10.310'19 €

MÉS INFORMACIÓ