PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021


A l'edició dels Pressupostos Participatius 2021 de Balaguer s'hi assignarà una quantitat de 150.000€, que es veurà reflectida al pressupost ordinari 2022 i tindrà el següent calendari:


GUIA DEL PROCÉS 2021

INICI DEL PROCÉS. SESSIÓ DE PRESENTACIÓ


29 de novembre al 3 de desembre
  REPARTIMENT BUTLLETES


1 de desembre
  SESSIÓ DE PRESENTACIÓ

PROPOSA!


1 de desembre fins al 30 de desembre
  RECOLLIDA DE PROPOSTES


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES


3 de gener fins al 16 gener
  ANÀLISI DE LES PROPOSTES RECOLLIDES


17 de gener fins al 18 de febrer
  VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES


7 de febrer fins al 13 de març
  COMISSIÓ TÈCNICA MUNICIPAL


14 de març fins al 18 de març
  DIVULGACIÓ PROPOSTES

VOTEM!


19 de març fins al 3 d'abril
  VOTACIÓ DE LES PROPOSTES


TANCAMENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS  ESCRUTINI DE RESULTATS   RESULTATS