PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021


A l'edició dels Pressupostos Participatius 2021 de Balaguer s'hi assignarà una quantitat de 150.000€, que es veurà reflectida al pressupost ordinari 2022 i tindrà el següent calendari:


GUIA DEL PROCÉS 2021

INICI DEL PROCÉS. SESSIÓ DE PRESENTACIÓ


29 de novembre al 3 de desembre
  REPARTIMENT BUTLLETES


1 de desembre
  SESSIÓ DE PRESENTACIÓ

PROPOSA!


1 de desembre fins al 30 de desembre
  RECOLLIDA DE PROPOSTES


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES


3 de gener fins al 16 gener
  ANÀLISI DE LES PROPOSTES RECOLLIDES


17 de gener fins al 18 de febrer
  VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES


7 de febrer fins al 18 de febrer
COMISSIÓ TÈCNICA MUNICIPAL


19 de febrer fins al 25 de febrer
DIVULGACIÓ PROPOSTES

VOTEM!


26 de febrer fins al 13 de març
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES VALIDADES


TANCAMENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS


14 de març al 15 de març
ESCRUTINI DE RESULTATS


16 de març
SESSIÓ DE RESULTATS